Údržba zeleně

Kolínská lesní společnost provádí veškerou údržbu zeleně, je vybavena moderní profesionální technikou.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Sečení a mulčování travnatých ploch a neudržovaných pozemků (strojně i ručně).
  • Rizikové kácení stromů.
  • Kácení a odstranění nevhodných dřevin.
  • Řez stromů a keřů – zdravotní, výchovný a bezpečnostní.
  • Drcení klestu a nežádoucích náletových dřevin.
  • Štěpkování.
  • Frézování pařezů.
  • Výsadba stromů a keřů včetně následná péče.
  • Zálivka stromů a keřů.
  • Chemické ošetření rostlin (reterdační, selektivní a totální).

Sečení a mulčování travnatých ploch a neudržovaných pozemků.

Rizikové kácení stromů a odstranění nevhodných dřevin.

Drcení klestu a nežádoucích náletových dřevin.

Frézování pařezů.

Štěpkování.

Výsadba stromů a keřů včetně následná péče a zálivky.

Chemické ošetření rostlin (reterdační, selektivní a totální).

Vaše případné dotazy k údržbě zeleně rádi zodpovíme na tel. :  602 240 299                                      nebo e-mailu. :   balek@kolinskalesni.cz