Těžba dřeva

Těžba dřeva je prováděna  klasickou technologii, tj. motorovou pilou a dřevo je přibližováno na odvozní místo lesnickým kolovým traktorem, nebo harvestorovou technologií za použití harvestorového uzlu, kdy harvestor provádí těžbu dřeva a vyvážecí souprava vyveze dřevo na odvozní místo. Na méně přístupných místech je k přiblížení dřeva využíváno koní, nebo lanovky. Těžba dřeva a jeho přiblížení na místo odvozu je prováděna odborně způsobilými pracovníky s použitím profesionální techniky s důrazem na bezpečnost práce. Samozřejmostí je použití technologií a technologických postupů šetrných k přírodě.

Vaše případné dotazy ohledně těžby dřeva  rádi zodpovíme na tel. :   602 240 299                                nebo e-mailu. :   balek@kolinskalesni.cz