Pěstební činnost

Kolínská lesní společnost provádí veškeré pěstební činnosti, kam především patří:

  • Drcení a úklid klestu.
  • Zalesnění.
  • Stavba a údržba oplocenek.
  • Ožin buřeně.
  • Ochrana proti okusu zvěří.
  • Chemická ochrana kultur.
  • Výřez plevelných dřevin.
  • Prořezávky.

Pěstební činnost provádíme zkušenými a odborně vyškolenými pracovníky v souladu s ochranou lesa a zákonnými předpisy.

Vaše případné dotazy k pěstební činnosti  rádi zodpovíme na tel. :  602 240 299                                    nebo e-mailu. :   balek@kolinskalesni.cz