Kolínská lesní - o nás

Kolínská lesní společnost je firma s dlouholetou tradicí, která působí po celé České republice.  Byla založena v roce 1997. Na začátku své existence Kolínská lesní společnost působila převážně v lesnictví, postupem času a potřeb zákazníků se společnost začala rozvíjet i do jiných odvětví, a to zejména do údržby zeleně, výroby palivového dřeva, drcení klestu a myslivosti. V současné době  zajišťujeme veškeré tyto činnosti na profesionální úrovni, zkušenými pracovníky a za pomoci moderní techniky s důrazem na ochranu životního prostředí. Naší prioritou je individuální a vstřícný přístup k zákazníkům.

Obecně lze říci, že svým objemem prací se řadíme mezi středně velké společnosti, což se projevuje důvěrou zákazníků, kteří  s naší firmou dlouhodobě spolupracují a využívají všech služeb, které jim nabízíme.

 

František Bálek – jednatel společnosti

Výčet činností, které v současné době provádíme

 • Těžba a přiblížení dřeva, probírky, prořezávky.
 • Zalesňování.
 • Ochrana mladých lesních kultur.
 • Výkup a prodej dřeva.
 • Prodej palivového dřeva.
 • Výroba a prodej řeziva.
 • Výkup lesů na stojato.
 • Výkup pozemků.
 • Pronájem a obhospodařování lesa.
 • Drcení klestu a náletových dřevin.
 • Frézování pařezů.
 • Údržba a kácení stromů mimo les.
 • Údržba a výsadba zeleně s následnou péčí.
 • Sekání a mulčování  trávy.
 • Chemická ochrana lesních porostů.
 • Chemická ochrana travnatých ploch.
 • Myslivost.
 • Ubytování – Lovecká chata Vykmanov v Krušných horách.
 • Dotační politika.
 • Poradenský servis.
 • Zastupování na úseku státní správy.
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře a lesní stráže.