Drcení klestu a nežádoucích náletových dřevin

drcení klestu, nežádoucích náletových dřevin a ruderálního porostu je využívána moderní technologie vysokootáčkových fréz, které jsou neseny silnými kolovými traktory. Na podmáčených a těžko přístupných terénech jsou používány speciální dálkově řízené pásové drtiče s velkou svahovou dostupností. 

Velkou výhodou těchto technologií je, že rozdrcená dřevní hmota zůstává rozptýlena po ploše a následně slouží jako mulčovací vrstva.

Drcení je možno využít k následujícím činnostem:

  • Likvidace klestu a těžebních zbytků.
  • Likvidace plevelných a nežádoucích náletových dřevin.
  • Údržba vedení elektrovodů a produktovodů.
  • Rozčleňovací linky v mladých porostech.
  • Úprava a rekultivace zanedbaných ploch.
  • Likvidace starých sadů.

Vaše případné dotazy ohledně drcení klestu rádi zodpovíme na tel. :   602 240 299                             nebo e-mailu. :   balek@kolinskalesni.cz