Údržba zeleně

Sečení a mulčování travnatých ploch a neudržovaných pozemků.

Rizikové kácení stromů a odstranění nevhodných dřevin.

Drcení klestu a nežádoucích náletových dřevin.

Frézování pařezů.

Štěpkování.

Výsadba stromů a keřů včetně následná péče a zálivky.

Chemické ošetření rostlin (reterdační, selektivní a totální).